Ekonomik Güven Endeksi

Ekonomi devri artık çok farklı işlemlerde ilerlemeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi, artık tüketicinin güven göstergesinin bir sonucu haline gelmiştir.

Ekonomik güven endeksi tüketicinin güven göstergelerinin bir sonucudur. Aylara ve yıllara göre değişiklik gösteren bu endeks Kasım ayında artış gösterdi.

Kasım Ayında Ekonomik Güven Endeksi

Ekonomik güven endeksinin 100 rakamı ile kıyaslanabilir. 100’den büyük olma durumu ortalamanın üzerinde bir güveni, 100’den küçük durum ise ortalamanın altında bir durumu temsil etmektedir. TÜİK endeksleri hesaplarken ekonomideki büyümeleri yansıtmaktadır. Kasım ayındaki güven endeksi ise 7.4 artış göstererek 86.55’e yükselmiştir. Bu endeks rakamı mevsimin etkisinden arındırılarak hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkiyi ve bu ilişkilerin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmuştur. Alt endeksler ve bu endekslere bağlı değişkenler her ayın ilk haftası toparlanan verilere göre hesaplanmaktadır

ekonomik tüketici